protetyka Kraków

Protetyka Kraków

 

 

Protetyka to szczególny dział stomatologii zajmujący się odtwarzaniem funkcji bądź rehabilitacją układu stomatognatycznego. Uzupełnianie braków zębowych nie tylko podyktowane jest względami estetycznymi, ale przede wszystkim podnosi komfort życia pacjenta i wpływa korzystnie na jego samopoczucie.

Przykłady prac protetycznych wykonywanych w naszym gabinecie:

 

Wkłady koronowo- korzeniowe (WKK):

Są to stałe uzupełnienia protetyczne stosowane wtedy, gdy korona kliniczna zęba jest bardzo zniszczona, natomiast zachowany jest korzeń własny pacjenta. Dzięki wkładom możliwe jest wykonanie dalszej odbudowy protetycznej, np.: korony lub mostu. Wybór odpowiedniego rodzaju wkładu koronowo-korzeniowego podyktowany jest względami estetycznymi oraz ilością pozostałych tkanek zęba.
Dowiedz się więcej  

 

Korona protetyczna:

Jest to na stałe zacementowane uzupełnienie protetyczne odtwarzające kształt, kolor oraz funkcje zęba. Wykonywana jest zazwyczaj po leczeniu kanałowym, złamaniu zęba lub przy utracie jego tkanek spowodowanej próchnicą. Ochrania zachowane struktury zęba przed dalszym zniszczeniem. Korony protetyczne wykonywane są również na implantach.
Dowiedz się więcej  

 

Mosty:

Do odtworzenia niewielkich odcinkowych braków zębowych służą mosty. Stosowane są one w przypadku braku jednego lub kilku sąsiadujących ze sobą zębów. Mogą być zakotwiczone na zębach naturalnych pacjenta lub na implantach.
Dowiedz się więcej  

 

Protezy ruchome:

W przypadkach, gdy niemożliwe jest wykonanie protez stałych (np.: rozległe braki zębowe, bezzębie), stosowane są protezy ruchome (tzn. takie, które można wyjmować z jamy ustnej). Należą do nich m.in.: protezy akrylowe, nylonowe, szkieletowe. Wybór odpowiedniego uzupełnienia poprzedzony jest wnikliwą analizą warunków podłoża protetycznego.
Dowiedz się więcej  

 

Medentus – gabinet stomatologiczny Kraków oferuje swoje usługi także w innych zakresach, m.in: pedodoncja Kraków, leczenie kanałowe Kraków.